Institut za Arheologiju - Ljudevita Gaja 32, 10000 Zagreb

Dobrodošli na web preglednik baze podataka projekta RED (HRZZ, IP-11-2013-3973). Prostorna baza podataka projekta RED osmišljena je sa ciljem središnjeg prikupljanja i pohranjivanja informacija koje nosi promatrani keramički materijal. Uvid u projektnu bazu podataka omogućen je preko njene dvije osnovne komponente, atributne komponente keramičkih informacija te njene prostorne komponente, Web GIS preglednika. Odabirom Baze podataka nudi se pregled prikupljenih informacija o zabilježenim keramičarskim radionicama u rimskoj provinciji Dalmaciji, tipološkoj razradi pripadajućih keramičarskih proizvoda te načinjenim arheometrijskim analizama dok se odabirom Web GIS preglednika nudi prostorni prikaz položaja keramičarskih radionica i materijala uzorkovanog u svrhu ustanovljavanja potencijalnih sirovinskih ležišta.

Uvjeti korištenja:

Korištene tehnologije:

Prilikom izrade prostorne baze podataka projekta RED (HRZZ, IP-11-2013-3973) korištene su open-source tehnologije. Baza podataka osmišljena je i implementirana u PostgreSQL/PostGIS sustavu za upravljanje relacijskim bazama podataka uspostavljenom preko VPS usluge Srca. Unos podataka u bazu, upravljanje podacima te prostorni i atributni prikaz podataka u okviru dostupnih podloga, suradnici projekta vrše preko uspostavljenog QGIS sučelja. WebGIS preglednik projekta RED izrađen je u Leaflet, open-source programskoj biblioteci.

Podaci:

Podaci o keramičarskim radionicama u rimskoj provinciji Dalmaciji i s njima povezanim proizvodima predstavljaju izvod iz prostorne baze podataka projekta RED (HRZZ, IP-11-2013-3973). Uspostavom javno dostupnog web preglednika omogućava se uvid u odabrane podatke iz baze u svrhu stvaranja referentne tipološke baze odnosno omogućavanja dostupnosti informacija o keramičarskim radionicama i njihovim proizvodima te korištenim keramičkim strukturama i načinjenim arheometrijskim analizama, te, u konačnici, diseminacije rezultata projekta.

Oblikovanje i implementacija baze podataka:

Nera Šegvić

© 2015 Projekt RED